Madde 1- Taraflar:

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme");
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. V Plaza Apt. No: 14/7 (P.K 34387) Mecidiyeköy - Şişli, İstanbul adresinde bulunan MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI ve YAYINCILIK A.Ş. ("MİSLİ") ile, Adresi ve İsim/Soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi ("Üye") arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

Madde 2- Tanımlar:

Aşağıda yer alan terimler işbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadırlar. Buna göre;
Üye: MİSLİ'nin Sanal Ortam Bayiliği aracılığı ile her türlü şans ve tahmin oyunlarını oynayacak veya MİSLİ'nin çeşitli ürün veya servislerinden faydalanacak işbu Sözleşme'yi kabul etmiş kişiyi,
Üye Numarası: MİSLİ tarafından Üyelere tahsis edilen ve Üyelik süresince kullanılacak ve Üyeye özel olan ve değiştirilmez, sekiz (8) haneli rakamı,
Şifre: Üyenin, Üye Numarası ile kullandığı ve Üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan ve tüm oyun kanalları ile MİSLİ'ye ait kanallara girişte kullanılabilecek olan ve en az altı (6) ile oniki (12) haneli Alfa numerik ifadeyi,
Üye Hesabı: Üyelerin MİSLİ nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla, para transferi yapması gereken MİSLİ hesabını,
Üye Banka Hesabı: MİSLİ nezdinde kaydı bulunan, Üyelere ait olan banka hesabını,
Merkezi Sistem: Oyuna ilişkin her türlü kaydın tutulduğu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü veya Türkiye Jokey Kulübü’ne ve ait sistemi,
Bilet: MİSLİ Üyelerinin tercih ettikleri oyun türüne göre oyun esnasında oluşturdukları kuponun veya satın aldıkları piyango biletinin elektronik ortamdaki içeriğini,
Oyun/Oyunlar: MİSLİ tarafından oynatılan her türlü şans oyunlarını,
Oyun Bedeli/Bedelleri: Üyelerin oyun kanalları üzerinden şans oyunu oynayabilmek için bankaların ödeme kanalları aracılığı ile MİSLİ'ye gönderdikleri bedeli,
Ödeme Kanalları: İnternet bankacılığını, ATM, telefon bankacılığını ve mobil bankacılığını ve alternatif tüm bankacılık kanallarını,
Oyun Kanalları: MİSLİ.com adı altında her türlü şans oyunlarının oynandığı GSM (mobil uygulamalar), JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri (0850 220 33 66), Kiosk ve İnternet (www.misli.com) altyapı platformu ve benzerlerini,
MisliPuan: Üyelerin MİSLİ tarafından belirlenen oyunlarda oynadığı kupon tutarı üzerinden MİSLİ tarafından belirlenen oranlarda geri kazandığı puandır,
Misli Kart: Üyelerin şans oyunu oynamak amacıyla kullanabileceği Sanal veya Fiziki bir karttır.
Sabit İhtimalli Bahis Oyunları: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,
Müşterek Bahis Oyunları: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,
Piyango: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan şans oyununu,
Sanal Ortam Bilet Satış Onayı: Üyelerin MİSLİ'de seçip işaretlemek suretiyle satın aldıkları bilet karşılığında veya oynadıkları oyun karşılığında talep etmeleri durumunda gönderilen oyun/satın alınan bilet bilgilerini ve gerekli görülecek diğer hususları ihtiva eden bilgi veya bu bilgiyi ihtiva eden e-posta veya sms veya benzeri yollarla gönderilen sanal belgeyi,
Hesabım Menüsü: MİSLİ İnternet sayfasından erişim sağlanan, Üyelerin MİSLİ nezdindeki Üye Hesabına gerçekleştirdikleri para transferlerinin hesap hareketlerini görebildikleri, banka transfer isteklerini gerçekleştirebildikleri, oynanılan kupon bilgilerini takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan herhangi bir bankayı,
Anlaşmalı Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan ve MİSLİ sistemlerine online iletişim ağı ile bağlı olan banka/bankaları,
SMS: Kısa Mesaj Servisini,
Ticari Elektronik İleti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,
Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri MİSLİ'nin ilgili bölümünü, ifade etmektedir.

Madde 3- Sözleşme'nin Amaç ve Konusu

İşbu Sözleşme, Üyenin MİSLİ Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan hizmet ilişkisi kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

Madde 4- Üyelik ile ilgili Şartlar:

4.1 Üyelik Başvurusu ve Üyelik Başlangıcı
4.1.1 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı ve/veya geçerli ikamet tezkeresine sahip yabancı uyruklu herkes işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile MİSLİ üyesi olabilir. Herhangi bir kanaldan MİSLİ'ye giriş yapan üye, Sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır. Futbol Disiplin Talimatı’nın Bahis başlıklı 56. maddesine göre profesyonel liglerde yer alan kulüplerin yöneticilerinin, müsabaka görevlileri ile diğer görevlilerin ve futbolcuların futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılması yasaktır.
4.1.2 Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak"tır. 18 yaş kriteri, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Üye, Başvuru Formunda ve işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.
4.1.3 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. MİSLİ, Üye ile ilgili tüm işlemlerde buna inanır ve buna göre davranır.
4.1.4 Üyelik kriterlerini sağlayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler.
4.1.5 Üyelik, MİSLİ inisiyatifinde Oyun Kanallarının herhangi birinden veya Müşteri Hizmetleri'nden başlatılabilir. Bu durumda üye olacak kişi, işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul edip onayladığını peşinen taahhüt eder.
4.1.6 Üyelik başvurularında, başvurunun kabulü için zorunlu bilgilerin Üyelik Başvuru Formuna girilmesi şarttır. Gerekli şartları sağlayan ve Üye olan kişiler, başvuru sırasında verilmemiş girişi zorunlu olmayan diğer bilgilerini MİSLİ İnternet sitesinden veya Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tamamlamakla sorumludur.
4.1.7 Üyelik kriterlerini sağlayan kişilerin Üyeliği; Üyelik formu doldurduktan sonra en kısa sürede aktive edilecektir. Üyeliğin aktive edilmesini müteakiben Oyun oynanabilecektir. Aktivasyon bilgisi üyelere sms veya e-mail ile gönderilecektir.
4.1.8 Üyelik, bu Sözleşmede belirtilen tüm Üyelik koşulları yerine getirildiği ve koruduğu takdirde devam edecektir.

4.2 Üyelik Hesabının Kullanılması
4.2.1 Her Üye, sadece bir Üye Hesabına sahip olabilir. Üye Hesabı sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan oyunların oynanması maksadıyla kullanılabilir. Üye, MİSLİ tarafından sunulan hizmetleri ve/veya Üye Hesabını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ya da hizmeti başkalarına satmak amacı ile ve/veya herhangi bir ticari amaçla ve/veya işbu Sözleşme kapsamında izin verilen Oyunların oynanması amacı dışında, başkaca bir gelir elde etmek ve/veya kayba uğramamak amacıyla ve/veya işbu Sözleşmenin amacı dışında kullanamaz.
4.2.2 Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Üyelik bulunması halinde yahut Üye Hesabının amacına aykırı kullanılması halinde; ilgili Üyelikler MİSLİ tarafından hiçbir açıklama sunulmaksızın derhal sonlandırılabilir.
4.2.3 Üye, Üye Numarası ve Şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini MİSLİ'nin tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye Numarası ve Şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını bilen, fark eden Üye, bu durumu derhal MİSLİ'ye bildirmekle yükümlüdür. MİSLİ, Üye Hesabının, Üye dışında başka kişilerce kullanıldığının tespiti halinde ilgili Üyeliği sonlandırılabilir.

4.3 Üyeye Ait Kişisel Veriler
4.3.1 MİSLİ, Üyenin adı-soyadı, adresi, kimlik numarası, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üyeyi tanımlamaya yönelik ve MİSLİ’nin faaliyetlerini yerine getirmesi amacı ile sınırlı her türlü kişisel veriyi KVKK’ya uygun olarak işlemeye yetkilidir. Üyenin, Üyelik başlangıcında vermiş olduğu isim, soy isim, kimlik numarası, doğum tarihi ve Üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler haricindeki Üyeye ait kişisel bilgiler Üye tarafından İnternet sitesi veya Müşteri Hizmetleri aracılığı ile değiştirilebilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için Üyenin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi veya kimlik bilgilerini gerektiğinde doğrulaması esastır. Bu bilgiler dışındaki bilgilerin Üye tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği ve değiştirilme usulü MİSLİ tarafından belirlenecek ve MİSLİ internet sitesinde ilan edilecektir.
4.3.2 MİSLİ, KVKK kapsamında Kişisel Verilerin korunması için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari önlemi almayı, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
4.3.4 Misli, internet sitesinde Google Analytics gibi sosyal eklentiler kullanmaktadır. Bu sosyal eklentiler aracılığı ile kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları https://www.misli.com/misli-kisisel-verileri-koruma linkinde yer alan Misli Kişisel Verilerin Korunması Politikasında yer almaktadır. Misli, sosyal eklentileri KVKK’ya uygun olarak kullanmakta ve gerektiğinde sosyal eklentilerin kullanımı için üyelerin açık rızalarına başvurmaktadır.
4.3.5 Üyeler’e yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için KVKK’ya uygun olarak açık rıza alınmıştır. Üyeler istedikleri zaman Ticari Elektronik İletileri almaktan vazgeçebilirler. Bu durumda Üyelerin, www.misli.com kişisel bilgilerim sayfasında yer alan iletişim izinleri bölümünden almak istemedikleri iletinin kutucuğundaki işareti kaldırmaları gerekmektedir. Üye tarafından talebini MİSLİ’ye ulaşması ile birlikte derhal MİSLİ Ticari Elektronik İleti göndermeyi durduracaktır.
4.3.6 Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, sanal platform kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve hizmetlerini genişletmek için MİSLİ KVKK’ya uygun Kişisel Veri işleme faaliyeti yürütmekte, gerektiğinde üyelerin açık rızalarına başvurmaktadır.
4.3.7 Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4.3.8 Üye, KVKK madde 11 uyarınca, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.
4.3.9 www.misli.com web sitesi içeriği Sözleşme'nin koşullarına, genel kullanım şartlarına ve mevzuata uygun şekilde kullanılabilir.
4.3.10 Üyeler, www.misli.com web sitesini kullanırken yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile söz konusu mevzuatlar uyarınca MİSLİ’nin yayınlayacağı bildirimlere uymayı taahhüt ederler.
4.3.11 Üyeler, www.misli.com web sitesi üzerinden linkleri verilen sponsorluk ilanları veya benzeri 3. kişi web sitelerinin içeriklerinden hiçbir şekilde MİSLİ’yi sorumlu tutamazlar.
4.3.12 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza https://www.misli.com/misli-kisisel-verileri-koruma linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası Bölümünden ulaşabilirsiniz.
4.3.13 Üyeliğin herhangi bir sebeple askıya alınması ve/veya sona erdirilmesi halinde, sona eren ve/veya askıya alınan üyelik bilgileri MİSLİ’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile olan Bayilik Sözleşmeleri ve ilgili sair mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak tutulması gereken zaman diliminde MİSLİ veri tabanında saklanmaya devam edilir.
4.3.14 Üye, Müşteri Hizmetleri aracılığı ile yaptığı görüşme (ses kayıtları) ve yazışmaların kaydedilmesine ve mevzuata uygun süre boyunca saklanmasına muvafakat etmektedir.

4.4. Üye tarafından siteye yüklenen içerik
4.4.1. Üye, Web Sitesi’ndeki her türlü sohbet, dosya paylaşımı ve kendi rızası ile oluşturduğu tüm kişisel profil bilgilerinin başkaları tarafından görüntülenmesini kendi rızası ile kabul etmiştir. Bu bağlamda Web Sitesi’nde yer alan ilgili platformlarda üçüncü kişiler ile yapılan sohbet, paylaşılan yazı, sembol, resim v.b. içerikten kaynaklanan üçüncü kişi taleplerinden hiçbir şekilde MİSLİ sorumlu tutulamaz.
4.4.2. Üyenin kendi rızası ile Web Sitesi’ne yüklediği görsel, yazı ve içerik Üye İçeriği olarak tanımlanmış olup, Üye, Web Sitesi’nde yer alan platformlarda ve sohbet odalarında paylaştığı Üye İçeriği’nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını ve MİSLİ’nin ya da üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
4.4.3. Üye tarafından paylaşılan içeriğin hakaret, müstehcen, kötü niyetli, küçük düşürücü, kötü niyetli, üçüncü kişilerin haklarını ihlal edici v.b. unsurlar taşıması ve yasal mevzuata aykırılık teşkil etmesi halinde MİSLİ herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden göstermek zorunda olmaksızın Üye’ye bilgi vermeden bu içerikleri yayından kaldırabilir.
4.4.4. Üye, Üye İçeriği’ni Web Sitesi’nde paylaşması ile birlikte bu içeriklerin tasarımına veya sair eser niteliğindeki hususlara ilişkin tüm materyal üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mülkiyet haklarını ve mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma arz) herhangi bir bedel talep edilmeksizin yer sınırlaması olmaksızın ve süresiz olarak MİSLİ’ye devretmiş olacağını taahhüt etmektedir. İşbu taahhüt Sözleşme kapsamında tesis edilen Taraflar arasındaki diğer taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak Sözleşme feshinden ve/veya sona ermesinden sonra da Taraflar arasındaki yürürlüğünü devam ettirecektir.
4.4.5. Üye, Web Sitesi veya mobil uygulamalarda hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. Üye, sosyal platformlar dahil olmak üzere site ve uygulamalar kendi isteği ile giriş yaptığını, her işlem ve eylemindeki cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, aşağıda yer alan ve bunlarla sınırlı olmaksızın yasaklanmış eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
i.Üye, diğer üyelerin hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz, Misli bilgi sistemlerinin gizliliğini ve bütünlüğünü tehdit edecek faaliyetlerde bulunamaz,
ii. Yasa dışı, tehdit edici, hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, ayrımcı, pornografik, küfür içerikli hiçbir materyal, içerik ya da bilgi paylaşamaz ve iletemez. Taciz ve rahatsız edici, iftira edici şekilde davranamaz veya bu tür davranışlara teşvik edici faaliyetlerde bulunamaz,
v. Genel erişime kısıtlı sayfalar ve linkleri paylaşamaz,
vi. Diğer üyelerden ticari veya yasadışı amaçlar için parola veya kişisel kimlik bilgilerini toplayamaz,
ix. MİSLİ’den izin almadan MİSLİ hizmet ve servislerini ticari veya reklam amaçlı kullanamaz,
x. Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında suç teşkil edecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

4.5 Üye Numarası ve Şifre
4.5.1 MİSLİ, üyelik kriterlerini sağlayan kişilere, Üye Numarası ile Şifresini, Üye tarafından bildirilen cep telefonu ve/veya e-posta adresine gönderir. MİSLİ, yanlış verilmiş bilgilerin sorumluluğunu kabul etmemektedir.
4.5.2 MİSLİ; sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve/veya herhangi bir sebeple, Üyeye vereceği Üye Numarası ve/veya Şifre'yi değiştirebilir. Üye, MİSLİ tarafından gerekli görülen bu tip değişikliklere uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeye tahsis edilecek yeni Üye Numarası ve Şifrenin de korunma sorumluluğu, değiştirilse bile, her zaman için Üyeye aittir.
4.5.3 Üye şifresini unuttuğu takdirde Müşteri Hizmetlerini arayarak veya www.misli.com internet sitesindeki ilgili alandan Şifresini alabilir.
4.5.4 MİSLİ tarafından üyeye verilen Üye Numarası, üye tarafından değiştirilemez.
4.5.5 Üye Şifresini www.misli.com web adresi üzerinden ‘Bilgilerim – Şifre Değiştir’ alanından istediği zaman değiştirebilir.
4.5.6 MİSLİ Üyeliği süresince, Üye tarafından kullanılacak olan Şifre koruma mükellefiyeti ve Şifre kullanımına dayanan her türlü sorumluluk Üyeye ait olacaktır. MİSLİ, Üye Numarası ve Şifreye sahip üçüncü şahıslar tarafından oynanan Oyunları geçerli sayacaktır. MİSLİ, her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme hakkını saklı tutar.

4.6 Üyeliğin Sonlanması
4.6.1 MİSLİ, herhangi bir nedenle 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği Üyelikleri veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği Üyelik Hesaplarını kapatma hakkına sahiptir.
4.6.2 Üye istediği an MİSLİ Üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir. Üye, Müşteri Hizmetlerini arayarak veya www.misli.com adresine Üye girişi yaparak ‘İletişim’ alanındaki form aracılığı ile üyelik iptal talebini yazılı olarak iletebilir Üyenin, Üyeliğini tekrar başlatabilmesi için Müşteri Hizmetleri'ne direkt telefon etmek suretiyle başvurması gereklidir.
4.6.3 MİSLİ, gerekli gördüğü anda Üyeliği hiçbir nedene dayanmadan ve herhangi bir gerekçe göstermeden sona erdirebilir. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. İptal edilen Üyelik bilgileri MİSLİ inisiyatifinde MİSLİ'nin belirleyeceği zaman diliminde MİSLİ veri tabanında saklanmaya devam eder. Üyeliklerin sonlandırılması halinde, Üyelik Hesaplarında sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, Üyeliklerin sonlandırılma sebeplerine bağlı olarak Üye Banka Hesabına geçirilecek veya yasal işlem sonuçlanıncaya kadar MİSLİ nezdinde tutulacaktır. İşbu Sözleşme'de düzenlenen hallerde, MİSLİ, Üyelik Hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce Üyelik Hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına da geçirebilir. Bütün bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla MİSLİ'den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6.4 Üye suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi MİSLİ'e hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştiren Üyelerin üyeliği MİSLİ tarafından sonlandırılabilir.
4.6.5 Üye Hesaplarının kapatılması halinde; Üye, MİSLİ'den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebi bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Hesaplarının kapatılması halinde; MİSLİ tarafından aşağıdaki yollar izlenebilecektir,
4.6.5.1 Kanunlara aykırı işlemler sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda; Üyelik Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. MİSLİ, yasal mercilerce kendisine bildirilen şekilde Üye Hesaplarındaki tutarları kullanacak/iade edecektir. Yasal mercilerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde yasal süresi boyunca ilgili tutarlar MİSLİ güvencesinde saklanacaktır. Bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla MİSLİ'den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6.5.2 Üye’nin vefat etmesi ve/veya temyiz kudretini kaybetmesi halinde MİSLİ nezdindeki üyeliği, MİSLİ’nin bu durumdan haberdar edilmesi ile kendiliğinden sona erer. Vefat sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda Üye Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. MİSLİ Veraset İlamının Sunulmasına kadar tutarı kendi güvencesinde tutabilir. Bu uygulamalar sebebi ile mirasçılar veya diğer hak sahipleri herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla MİSLİ'den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6.5.3 İşbu Sözleşme'de özellikle belirli bir uygulama öngörülmeyen hallerde; Üye Hesaplarının kapatılması durumunda, Üye Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilecektir. MİSLİ, Üye Hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce Üye Hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına geçirebilir. Bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla MİSLİ'den herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5- Para Transferleri ve Oyunlarla İlgili Şartlar:

5.1 Üye Hesabına Para Transferi İle İlgili Genel Şartlar
5.1.1 Üyelerin Oyun Kanallarında Oyun oynamaya başlaması için Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanalları aracılığı veya EFT yolu ile MİSLİ nezdindeki Üye Hesabına para transferi gerçekleştirmesi gerekmektedir.
5.1.2 Yabancı döviz cinsi üzerinden yapılan para transferleri, Merkez Bankası Alış Kuru üzerinden hesaplanarak Üye Hesaplarına geçirilmektedir.
5.1.3 EFT yolu ile Üye Hesabına yapılacak transferler için Bankaların belirlediği minimum transfer tutarı geçerli olup, Bankaların tahsil ettiği EFT masraf tutarları Üyeye aittir.
5.1.4 Üye tarafından Üye Hesabına yatırılıp Oyun Bedeli olarak kullanılmayan tutarlar, işbu Sözleşme ile düzenlenen istisnai haller, Mücbir Sebepler ve yasalarla getirilen düzenlemeler dışında MİSLİ güvencesinde olacaktır.
5.1.5 Üyeler, Üye Hesaplarına yaptıkları transfer tutarlarından ve Üye Hesabına doğru Üye Numarası girerek para transferi yapmaktan, münhasıran sorumlu olacaktır. Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile meydana gelecek her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk Üyeye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde MİSLİ'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.1.5.1 MİSLİ, kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı aktarımları, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek, diğer Üyenin Üye Hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir. Hesabına hatalı ödeme yapılan Üye, ödeme yapan kişi ile ödeme yapılan Üye Numarasının birbirini tutmaması halinde yapılan bu iade işlemine gayri kabili rücu olarak muvafakat etmektedir.
5.1.5.2 MİSLİ, hatalı Üye Numarasına yapılan ödemeleri iade etme yükümlülüğü altında değildir, kendi takdirinde olmak kaydı ile gerekli görmesi ve uygun olması halinde MİSLİ, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek, diğer Üyenin Üye Hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir.
5.1.6 Üyelerin, Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanallarından yaptığı ödemelerin veya EFT transferlerinin Bankalardan ve/veya sistemsel nedenlerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile Üye Hesaplarına geç geçmesinden veya geçmemesinden MİSLİ sorumlu değildir. Ancak MİSLİ, Üyenin başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.
5.1.7 Çalışılan Anlaşmalı Banka bilgileri ve Banka kanalları MİSLİ tarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir. Üye, çalışılan Banka bilgilerinin ve Banka kanallarının MİSLİ tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
5.1.8 MİSLİ, ilgili üyeliklerin ve bu üyeliklere bağlı MİSLİ nezdinde açılan hesapların yasadışı para transferleri dahil olmak üzere kanunlara aykırı olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde ilgili üyelikleri derhal hiçbir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma, ilgili tutarları uygulanabilir kanunlar çerçevesinde aksi emredilmediği sürece aktarmayı reddetme ve/veya gönderilen kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar. Bu takdirde ilgili Üye Hesabı’nda bulunan ikramiye bedelleri Üye Hesabı’na aktarılmayacak, ilgili bedellere dair yasal mercilerin vereceği kararlara göre hareket edecektir. Üye bu hallerde MİSLİ’ye karşı hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen taahhüt eder.
5.1.9 Üye, MİSLİ nezdindeki hesabına MİSLİ tarafından sehven ödeme yapılması halinde MİSLİ’nin bu tutarları herhangi bir izin ve/veya bildirime gerek olmaksızın geri alma hakkına sahip olduğunu, bu hallerde MİSLİ’ye hiçbir ad altında herhangi bir talep yöneltmeyeceğini, haksız yatan ilgili tutarların sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Oyun Oynama Sırasındaki Genel Şartlar
5.2.1 MİSLİ İdare tarafından düzenlenen oyunların/piyangoların sanal ortam vasıtasıyla oynanması için aracılık yapan Sanal Ortam Bayisi'dir. Oyunları düzenleyen İdare/Merkezi Sistem olup Oyun kuralları ve içeriği MİSLİ tasarrufunda değildir. Kuponların/Biletlerin kazanan veya kaybeden şeklinde değerlendirilmesi ve ödeme kararı Merkezi Sistem tarafından gerçekleştirilmektedir. MİSLİ sadece kuponların kazanıp kazanmadığına ilişkin değerlendirme sorgusunu Merkezi Sisteminden gerçekleştirmek sorumluluğundadır. Bu nedenlerle Üyelerin Oyunlara ilişkin şikayetlerini İdare'ye bildirmesi gerekmektedir. Bu sebeplerle, Üyenin MİSLİ’den herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı bulunmamaktadır.
5.2.2 Üyelerin oynadığı Oyunlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koymuş olduğu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) geçerlidir. Bahsi geçen kurumlarca ve/veya ilgili mevzuatın değişmesi sebebi ile bu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler sebebi ile, Üyenin MİSLİ'den herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı bulunmamaktadır.
Oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) ve mevzuat değişiklikleri gibi detaylar www.sportoto.gov.tr, www.millipiyango.gov.tr den takip edilebilir.
5.2.3 MİSLİ, işbu Sözleşme'de halihazırda oynatılıyor olsun ya da olmasın belirlenmiş olan Oyun Kanallarını her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu Oyun Kanallarına yenilerini ekleyebilir. MİSLİ, oynanan Oyunlar için limit belirleyip belirlememekte serbesttir. Üyeler, Oyun Kanallarında oynadıkları oyunlarda MİSLİ tarafından limit belirlenmesi halinde, belirlenmiş bu limitleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. MİSLİ, limitler için belirlenmiş tutarı dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler limit artırım talebinde bulunabilirler. Ancak Üyeler tarafından talep edilen ve MİSLİ tarafından uygun bulunan yeni Üye limitleri de MİSLİ'nin inisiyatifinde olup, MİSLİ bu limitler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üyeler limit artırımı için MİSLİ tarafından belirlenmiş evrakı MİSLİ'ye ulaştırmakla sorumludur.
Üyeler, limitler dahilinde de olsa, oynamış oldukları şans oyunlarında yaşadıkları maddi kayıplardan bizzat sorumludur, bu nedenle Üyeler, MİSLİ'nin sorumlu olduğunu iddia edemezler. MİSLİ'nin limit koyup koymamaktan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.2.4 Oynanan Oyunlarda, Üye tarafından girilen Oyuna ilişkin bilgiler MİSLİ tarafından doğru farz edilerek işlem yapılacaktır. Bu nedenle Oyunla ilgili tercihlerin belirlenmesinden münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
5.2.5 Üye tarafından Oyuna iştirak edildiğini gösterir tek ve geçerli belge Üyenin Hesabım Menüsünde gördüğü geçerli (iptal etmediği) kupondur. Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için Üyenin işaretlediği ancak Merkezi Bahis Sistemi tarafında oluşmayan hiçbir kupon geçerli kupon olarak sayılamaz. Piyango için ise Üyenin satın aldığı ve Hesabım Menüsünde gördüğü Bilet bilgisi geçerlidir.
5.2.6 MİSLİ'de Oyun oynamak ücretsizdir, Oyun Kanallarına bağlantı bedeli (İnternet, televizyon, cep telefonu [abonelik, wap/İnternet bağlantısı, SMS ücreti vd.] vb. abonelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise Üyeye aittir.
SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. MİSLİ, SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile MİSLİ'den herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden MİSLİ sorumlu değildir.
MİSLİ, Müşteri Hizmetleri'nden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Alınan servis kullanım ücretini değiştirme hakkı MİSLİ'de saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda MİSLİ bu bilgiyi Üyeleri ile paylaşmayı taahhüt eder.

5.3 Oyun İptal Prosedürleri
5.3.1 Oyun iptal hakları kötü niyetli olarak bahis oranlarını değiştirmek yahut spekülasyon yaratmak amacı ile kullanılamaz. Bu durumun tespiti halinde (şüphe hali de yeterlidir), MİSLİ oynanan oyunları ve/veya ilgili Üyeliği sonlandırabilecektir.
5.3.2 Spor Toto Oyunları: Üye tarafından oluşturulan kuponun bedeli, Oyunun oynanmasını müteakip belli bir süre içerisinde MİSLİ tarafından belirlenen Oyun Kanallarından iptal edilebilir. Bu süre Müşterek Bahis Oyunları için 10 (on) dakika, Sabit İhtimalli Bahis Oyunları için 5 (beş) dakikadır, ancak her halükarda iptallerin futbol maçları başlamadan önce yapılmış olması gerekmektedir.
5.3.3 Milli Piyango Oyunları: Üye tarafından satın alınan piyango bileti hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez.

Madde 6- Ek Hizmetler:

6.1 İşbu Sözleşmenin kabulü ile, interaktif alanların (forum alanlarının) kullanım şartları da kabul edilmiş olur.
6.2 MİSLİ tarafından verilen örnek kupon, yazı, vs. gibi sunulan ek hizmetler (Mesela; HaberManşet, Oynuyorum, MisliHaberler vs...) gibi alanlarda sunulan bilgiler sadece yorum niteliği taşımakta olup öneri amaçlıdır, Misli tarafından %100 doğru bilgi içerdiği iddia edilmemektedir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. MİSLİ'nin bu yazı, kupon ve sair ek hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.3 Kampanya ve Promosyonlar
6.3.1 Üye, kampanya ve promosyonlardan MİSLİ tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.3.2 MİSLİ, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye, Üyeliğinin sona ermesi anında mevcut olan kampanya, promosyon, hediye, puan (sayılanlarla sınırlı değildir) uygulamalarına ilişkin herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi bunlar nedeniyle zarar talebinde bulunamaz.
6.3.3 Kampanya veya promosyonlardan elde edilecek MisliPuanlar sadece Oyun Kanallarında şans oyunu oynamak veya MİSLİ tarafından öngörülecek diğer hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilir. MİSLİ, dağıtılacak MisliPuanlar için herhangi bir zaman diliminde bir geçerlilik tarihi belirleme hakkına sahiptir. MİSLİ tarafından uygulamaya konulabilecek bu geçerlilik tarihi, uygulamanın başlatıldığı tarihe dek üyelere dağıtılmış olan MisliPuanlar için de geçerli olacaktır. Koşullar MİSLİ tarafından belirlenecektir.
6.3.4 MİSLİ, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında Üyelerinin Oyun oynama ve davranış analizlerini dikkate alarak Üyelerine farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar MİSLİ'nin belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.
6.4 Özel Piyango Çekilişleri
MİSLİ, çalıştığı iş ortaklarının Türkiye genelinde uygulanmak üzere ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile düzenleyeceği piyango çekiliş biletlerini satma hakkına sahiptir. Üye tarafından satın alınan özel çekilişlere ait piyango biletleri hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez. Üyeler, Oyun Kanallarında satın aldıkları özel piyango çekilişlerine ait biletlerin bilgisinin e-posta adreslerine gönderilebilmesini talep edebilirler.
Çekiliş esnasında ya da sonrasında, çekilişe ait itirazların olması durumunda MİSLİ'ye yöneltilecek her türlü dolaylı veya dolaysız zarar ve ziyan taleplerinden MİSLİ sorumlu tutulamaz. MİSLİ ayrıca, Özel Piyango çekilişi düzenleme yetkisine sahip iş ortağının sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkacak ve 3. şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerinde, karar ve bu kabil dava, şikayet ve benzer konularda sorumlu olmayıp, her türlü durumda taraf ve sorumlu, çekilişi düzenleyen iş ortağında olacaktır.

Madde 7- İkramiyeler ve Ödemeler:

7.1 Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Bilet bilgileri Oyuna ilişkin kayıtların tutulduğu Merkezi Sistem'deki bilgilerle aynı olmak zorundadır. Bilet bilgileri ile Merkezi Sistem bilgileri uyuşmadığında, Merkezi Sistem bilgilerinin doğru olduğu kabul edilecektir. Piyango oyunu için ise, Bilet bilgileri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan ve MİSLİ'ye tahsis edilen numaralı biletlerin bilgileri ile aynı olmak zorundadır.
7.2 Ödemeler
7.2.1 Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Üyelerin kazandıkları ikramiye tutarları ilgili Merkezi Sistem tarafından değerlendirilerek Üyelik Hesaplarına geçirilir.
7.2.2 İkramiye ödemeleri kanunlarla öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye Hesabına aktarılacak olup, vergi mevzuatında ve vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler oyunlar ve ikramiyelere yansıtılacak olup Üye, bu nedenle MİSLİ'den herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edemez.
7.2.3 Piyango oyunlarında kazanılan ikramiye tutarları için ödemeler mevzuatta belirlenen limitler dahilinde MİSLİ tarafından MİSLİ Hesaplarına otomatik olarak geçirilir. Limit üzerindeki ikramiye tutarları için, Üye fiziksel biletini MİSLİ'den kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı aslını veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim aldıktan sonra Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ikramiye tutarını teslim alacaktır.
Üyeler yukarıda bahsi geçen limiti aşan Piyango biletleri için, bir yıllık zaman aşımı süresinde MİSLİ'ye başvurmadıkları takdirde, ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.
Piyango biletleri çekilişin yapıldığı tarihten itibaren imha edilir. Üyelerin ikramiye kazanmış ve MİSLİ tarafından Üye hesaplarına ikramiyesi yatırılmış biletler ile ikramiye kazanmayan ve imha edilen biletleri fiziksel olarak talep etme hakkı bulunmamaktadır.
7.3 Üyeler ikramiye tutarlarının Üye Banka Hesaplarına aktarılması için transfer talebinde bulunmalıdır.
7.4 İkramiye kazancının tahsil edilebilmesi için, Üyelerin, Bankalardan herhangi birinde kendi (Üye) adına açılmış vadesiz TL hesaplarının bulunması gerekmektedir. Üyenin kazandığında ikramiyesini almak için bildirdiği banka hesap numarasının kayıtlı olduğu TCKN, isim ve soyadı; Üye Bilgileri kısmında beyan edilen bilgiler ile tam olarak aynı olmalıdır.
Üyenin MİSLİ Hesabındaki tutarlar üyenin inisiyatifinde olsa dahi 3. kişilerin banka hesaplarına geçirilemez. Doğru Üye Banka Hesabına yapılacak ödemeler ve doğru tutarların yatırılmasından, bu işlemlerin zamanında ve tam yatırılmasından MİSLİ'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp, Üyeler bu işlemler ile ilgili olarak para transferlerinin gerçekleştirildiği Banka ile görüşmelidir.
7.5 Üye Hesaplarından, Üye Banka Hesaplarına bir iş emri ile aktaracakları tutarlar ‘1 Saniyede Çek’ ile minimum 20,00 TL (Yirmi Türk Lirası), ‘Aynı Gün İçerisinde Çek’ ile minimum 10 TL’dir. Bu tutar MİSLİ tarafından değiştirilebilir.
7.6 MİSLİ, yurtdışı hesaplara ödeme yapmakla yükümlü olmayıp, yurtdışına para transferi yapılması, yurtdışı hesabın üyeye ait olması şartı ile ilgili her türlü komisyon tutarları Üyelik hesabından düşüldükten sonra para transferi gerçekleştirilebilecektir.

Madde 8- Sorumluluk:

8.1 Oyun Kanalları üzerinde olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle meydana gelen bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesi, gecikmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hatalı, gecikmeli veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan MİSLİ herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
8.2 Oyunlar'la ilgili bilgilendirme inisiyatifi münhasıran MİSLİ kontrolündedir. Oyunlar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmadığından bahisle, MİSLİ'den herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edilemez.
8.3 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak MİSLİ'ye yazılı, sözlü, İnternet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali ve/veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
8.4 Üyenin bildirdiği bilgiler doğrultusunda, bilgilerin hatalı olmasından (Üye tarafından beyan edilen irtibat numaralarının [GSM numarası dahil] ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından) yahut teknik sebepler (SMS gönderimi yapılan Üyenin hattının açık olmaması, Üyenin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek aksaklıklar, vs.) nedeniyle bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesinden, gecikmesinden, kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan MİSLİ sorumlu tutulamaz.
8.5 İşbu Sözleşme uyarınca Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, MİSLİ tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. MİSLİ bu Sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
8.6 Üye, MİSLİ tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve MİSLİ'ye zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, ilgili Üyelik MİSLİ tarafından sonlandırabilir.
8.7 MİSLİ İnternet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye, MİSLİ tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin MİSLİ'nin fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde MİSLİ'nin yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını, bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık İnternet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, MİSLİ tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının MİSLİ'ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder. MİSLİ'nin bilgisi olmadan Üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde MİSLİ hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen beyan eder. Bu halde, MİSLİ'nin uğrayacağı zarar ve ziyanlar sebebi ile tazminat hakkı saklıdır.
8.8 MİSLİ veri tabanına veya İnternet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan MİSLİ sorumlu tutulamaz.
8.9 Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde MİSLİ'nin sorumlu tutulamayacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.
8.10 Üyeler 3. kişiler aracılığı ile MİSLİ Hesaplarına gönderdikleri paralar ile ilgili uğradıkları/uğrayacakları zararlardan dolayı MİSLİ'yi sorumlu tutamazlar.
8.11 İşbu Sözleşmede düzenlenen ve MİSLİ'nin sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler MİSLİ'nin ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır.
8.12 Sözleşme kapsamında Üyelerin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak MİSLİ'nin maruz kalacağı her türlü talep ve/veya ödeme Üyelere ferileri ile birlikte rücu edilecektir.
8.13 Bu sözleşme cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

Madde 9- Ortak Hükümler:

9.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun da MİSLİ tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, Sözleşmenin teşekkül ettiği tarih olarak anılır.
9.2 Üye, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.
9.3 Üye, MİSLİ kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, MİSLİ ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta MİSLİ'nin her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.M.K 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
9.4 Taraflar Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.
9.5 Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı ve başvurularında belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.
İşbu Sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.

Erişim Bilgileri
Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. V Plaza Apt. No: 14/7 (P.K 34387) Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
www.misli.com
Talep ve Şikayetleriniz için Erişim Bilgileri
MİSLİ Müşteri Hizmetleri : 0850 220 33 66
E-Posta Adresi : destek@misli.com
Kep Adresi: misli@hs01.kep.tr
Mersis Numarası: 0612-0575-2210-0012